10:54 16/09/2018   Gần một năm sau ngày mất, ước nguyện cuối cùng của PGS Văn Như Cương là xây trường cho trẻ em vùng cao đã thành hiện thực.